By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.

Keer terug

Case

UZ Gent: Schisis

Heel wat kinderen worden geboren met een spleet in hun lip, kaak, en/of verhemelte. Dat heet schisis, en gelukkig kan de medische wetenschap heel wat doen om te helpen. Wat je als kind of als ouder van precies kan verwachten? Dat doen we uit de doeken met een toegankelijke, heldere explainer.

De klant

Het UZ Gent is met ruim 3000 patiënten per dag en meer dan 6000 medewerkers één van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen. Als universitair centrum investeert het UZ Gent ook in wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

De uitdaging

Kinderen met schisis ondergaan verschillende medische ingrepen om de spleet in hun lip, kaak en/of verhemelte op anatomisch vlak te corrigeren. Maar ook na die correcties hebben ze het vaak moeilijk om bepaalde klanken te vormen. Een logopedist kan daarbij helpen, maar niet elke ouder snapt waarom die vele logopedie-bezoekjes nodig zijn. 

Daarnaast zijn zowel ouder als kind vaak wat onzeker over wat hen te wachten staat. Ze willen niet alleen duidelijke informatie, ze willen ook wat geruststelling.

Onze oplossing

We volgen het verhaal van Noah, ons hoofdpersonage. Hij ondergaat enkele chirurgische ingrepen en werkt daarna samen met een logopedist aan zijn uitspraak. Na enkele jaren zien we het happy end: Noah is een echte spraakwaterval, die vrolijk kwettert tegen zowel mama als de logopedist.  

We kozen bewust voor eenvoudige, dagdagelijkse spreektaal, zodat ook kinderen helemaal mee zijn met het verhaal. Gecombineerd met de warme illustraties in de bekende UZ Gent-stijl van destijds, resulteert dat in een heldere en toegankelijke animatievideo die precies doet wat hij moet.

Achter de schermen

Script en storyboard

Steriele operatiezalen, die tonen we liever niet. Gelukkig is dat voor dit verhaal ook niet nodig. We focussen op ons hoofdpersonage en zijn mama, en maken doorheen de video enkele sprongen in de tijd. Zo kan de kijker makkelijk volgen wat een gemiddeld kind met schisis kan verwachten.

Om het verhaal herkenbaar te maken, kregen we van de klant enkele concrete voorbeelden van klanken en woorden waar een kind met schisis vaak mee worstelt. En natuurlijk mocht een happy end in een verhaal als dit niet ontbreken.

Stijlvoorstel

Omdat het UZ Gent een vaste klant is, werkten we een tiental jaren geleden een vaste visuele stijl voor hen uit. Deze stijl trokken we door in elke video die we voor hen maakten, voor optimale herkenbaarheid. Maar na al die jaren was deze stijl aan vernieuwing toe. We kozen voor meer schilderachtig, en minder hoekig. Meer matuur, en minder ludiek. Een stijl die echt élke boodschap kan ondersteunen. En zo zijn we helemaal klaar voor een nieuw hoofdstuk in onze partnerschap.

Het UZ Gent werkt al jaren goed samen met Well Played. Er staat een vast team voor ons paraat en die kennen de UZ-stijl ondertussen door en door. Elk nieuw project gaat daardoor van een leien dakje.

Tessa Verheecke

Een babbeltje slaan?

Contacteer ons