By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.

Keer terug

Case

UZ Gent: Risicomedicatie

Voor zorgverleners is het toedienen van medicatie dagelijkse kost. Maar omdat een foutje snel gebeurd is, gebeurt zo’n toediening nooit zomaar. Zorgkundigen moeten elke keer opnieuw de 5-puntencontrole toepassen. Gaat het om hoogrisicomedicatie? Dan zijn er nog bijkomende maatregelen te nemen.

De klant

Het UZ Gent is met ruim 3000 patiënten per dag en meer dan 6000 medewerkers één van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen. Als universitair centrum investeert het UZ Gent ook in wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

De uitdaging

Het is belangrijk dat elke kijker de juiste procedure kent en volgt. Levensbelangrijk zelfs! Gewoon de richtlijnen even opsommen is dan ook niet voldoende, want wat als de kijker halverwege afhaakt? We moeten de boodschap op de juiste manier overbrengen, zodat ons doelpubliek geëngageerd blijft kijken. 

Tegelijk moet alle informatie natuurlijk correct en compleet zijn. Wat houdt die 5-puntencontrole precies in? En wat is de juiste procedure voor hoogrisicomedicatie?

Onze oplossing

Niets zo krachtig als een goed verhaal. Eentje vol herkenbare situaties, zoals die ene patiënt die vanuit zijn ziekenhuisbed aan het werken slaat. En natuurlijk ook een helder overzicht van de 5-puntencontrole én de procedure voor hoogrisicomedicatie. 

Geen belerende toon in deze video, maar een nuchtere uitleg met hier en daar een kwinkslag. Geen onnodige details in de achtergrond, maar wel de juiste klemtoon op de juiste plaats. Zo krijgen we een korte, krachtige video die doet wat hij moet.

Achter de schermen

Script en storyboard

Het is niet de bedoeling om onze kijker schrik aan te jagen. Geen doemscenario’s dus, maar gewoon een vriendelijke uiteenzetting van de procedure. Met eenvoudige visuals om de boodschap waar nodig kracht bij te zetten. 

Geen zotte creatieve concepten dus, of extra frullen en franjes. Want hier is less echt wel more.

Stijlvoorstel

Omdat het UZ Gent een vaste klant is, werkten we een tiental jaren geleden een vaste visuele stijl voor hen uit. Deze stijl trokken we door in elke video die we voor hen maakten, voor optimale herkenbaarheid. Maar na al die jaren was deze stijl aan vernieuwing toe. We kozen voor meer schilderachtig, en minder hoekig. Meer matuur, en minder ludiek. Een stijl die echt élke boodschap kan ondersteunen. En zo zijn we helemaal klaar voor een nieuw hoofdstuk in onze partnerschap

Een babbeltje slaan?

Contacteer ons