By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.

Keer terug

Case

Stad Gent: LEZ

Een slechte luchtkwaliteit kan ernstige gevolgen hebben, zeker voor de kwetsbaren onder ons. Daarom besloot stad Gent heel wat maatregelen te nemen. Eentje daarvan was de invoering van een lage-emissiezone in 2020. Een grote verandering, die op de juiste manier aangekondigd moest worden. Tijd voor wat creatieve storytelling dus.

De klant

Gent is een compacte stad met de hartslag van een metropool. Het is een vree wijze plek met een roemrijk verleden en de blik gericht op morgen. Om alles in deze stad in goede banen te leiden, zijn heel wat verschillende departementen actief.

De uitdaging

Voor veel mensen betekent een lage-emissiezone dat hun auto niet langer zomaar overal binnen mag in centrum Gent. Best een bittere pil om te slikken. Daarom is het erg belangrijk dat we deze maatregel goed kaderen. De introductie van de LEZ ging bovendien gepaard met veel halve onwaarheden en om stemmingmakerij weerwoord te bieden, had de stad nood aan een verhelderende animatievideo.

Dat betekent ook dat de juiste woordkeuze en de juiste sfeer van groot belang zijn. Het is niet de bedoeling dat we Gentenaars de schrik op het lijf jagen, maar ze moeten wel begrijpen waarom deze maatregel nodig is.

Onze oplossing

De stof- en roetdeeltjes in onze lucht zijn als een ongewenste gast. We geven ze een gezicht, en schetsen enkele verschillende situaties waarin ze voor problemen zorgen. En wie zorgt ervoor dat we deze boosdoeners verjagen? Juist: stad Gent!

We combineren een sympathieke verteller met herkenbare, kleurrijke achtergronden en personages. Zo krijgen we een frisse video die de boodschap helder overbrengt.

Een babbeltje slaan?

Contacteer ons